กระเช้าไฟฟ้าใช้คู่กับวินซ์ยก, บริการกระเช้าไฟฟ้า, ให้เช่ากระเช้าไฟฟ้า : กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) บจก.กระเช้าไฟฟ้าใ… Read More


วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุนชนิดเทร้อน เอชพี 479 :  มอก.479-2541, โอพีเอ็ม บจก.วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุนชนิดเทร้อน เอชพี 479 :  ม… Read More


ไอศกรีมจะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามส่วนผสม และวิธีการผลิต โดยแบ่งออกได้เป็น 5 ชนิด ดังนี้1.Standard ice cream เป็นไอศกรีมที่มีส่วนผสมขอ… Read More